TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH

TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ HỌC TẬP

 • Tư vấn và hỗ trợ mất gốc – nâng cao kiến thức các môn học
 • Dịch vụ quản lý học tập thay cha mẹ
 • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục chủ động
 • Dịch vụ hỗ trợ học tập đảm bảo đỗ vào cấp 3
 • Các dịch vụ học tập khác theo yêu cầu của gia đình …

TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ HÌNH THÀNH KỸ NĂNG SỐNG

 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng về khoa học tự nhiên (kỹ năng với nước, lửa, điện, độ cao …)
 • Kỹ năng với công nghệ thông tin (phần cứng, phần mềm ứng dụng, an toàn truy cập web …)
 • Các kỹ năng khác theo yêu cầu của gia đình …

TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ CÁC VẤN ĐỀ VỀ TÂM LÝ

 • Tâm lý học đường
 • Cải thiện nghiện games và mạng xã hội
 • Hỗ trợ tiền tiểu học

 • Các vấn đề khác như tăng động, học mất tập trung …

Thạc sĩ Vũ Văn Quyến – người thuyền trưởng dẫn dắt con tàu THỊNH PHÁT GOT IT 

Thầy Quyến đã quan sát, phỏng vấn các em học sinh qua các kênh khác nhau và tham khảo nhiều giáo viên trong hơn 20 năm qua.

Thầy thấy rằng, trong chặng đường học tập của nhiều học sinh, các em cần được tư vấn và hỗ trợ về tâm lý, về mất gốc kiến thức môn học, nâng cao kiến thức môn học và các kỹ năng sống cần thiết khác …

Đó là lý do THỊNH PHÁT GOT IT ra đời !

ALBUM ẢNH